FAQs

Bảo hiểm du lịch StarCARE do PVI cung cấp, được hợp tác cùng Chubb trong đó chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chương trình này được cung cấp độc quyền qua trang web www.jetstar.com.vn và tại trang www.starcare.pvi.com.vn cho các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam

Quyền lợi bảo hiểm của Quý khách bao gồm các nội dung sau nếu Quý khách đi các chuyến bay của Jetstar Pacific Vietnam theo Chương trình Bảo hiểm Du Lịch StarCARE: Hủy bỏ/trì hoãn chuyến bay; Thất lạc hành lý/đồ dùng cá nhân; Tai nạn cá nhân. Đối với Chương trình Bảo hiểm Khứ hồi, quý vị sẽ được hưởng thêm các quyền lợi bồi hoàn chi phí y tế do tai nạn, chi phí vận chuyển và hồi hương.

Quý khách có thể mua Bảo hiểm Du Lịch StarCARE khi đặt mua vé máy bay qua trang web www.jetstar.com.vn và tại trang www.starcare.pvi.com.vn cho các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam.

Nếu Quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn thu phí bảo hiểm StarCARE, vui lòng theo quy trình sau :

Trong cùng tháng Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp, khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn bảo hiểm ngay vui lòng gửi thông tin chi tiết cho Hotline của Bảo hiểm PVI (gọi tắt là Hotline). Sau khi nhận được thông tin yêu cầu xuất hóa đơn, Hotline sẽ kiểm tra đối chiếu và xuất hóa đơn cho khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc, sau đó gửi hóa đơn trực tiếp đến địa chỉ khách hàng.

Thông tin xuất hóa đơn gồm có :

 • Tên người mua hàng
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Số hợp đồng
 • Nội dung hóa đơn: Bảo hiểm du lịch bằng đường hàng không Jetstar (StarCARE)”

Các khách hàng đã mua bảo hiểm du lịch StarCARE, thông qua các Giao diện Kỹ thuật số thuộc quyền quản lý của Jetstar Pacific Vietnam, không yêu cầu xuất hóa đơn bảo hiểm, sẽ được PVI xuất chung trên 1 hóa đơn với tiêu thức “Khách lẻ không xuất hoá đơn”.

Trường hợp PVI nhận được yêu cầu xuất hóa đơn vào tháng kế tiếp cho những Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm đã cấp của tháng trước đó, thì sẽ linh động xuất hóa đơn cho những yêu cầu gửi đến PVI trước ngày 5 của tháng kế tiếp.

Nếu Quý khách không phải là người cư trú tại Việt Nam, để có thể mua Bảo hiểm Du lịch Jestar StarCARE, Quý khách phải ở Việt Nam tại thời điểm đăng ký mua bảo hiểm. Quý khách phải là hành khách của Jetstar Pacific Việt Nam và chuyến đi được bảo hiểm của Quý Khách xuất phát từ Việt Nam.

Có, độ tuổi tối thiểu để tham gia Bảo hiểm Du lịch StarCARE là từ 7 ngày tuổi trở lên

Trẻ em từ 7 ngày tuổi đến dưới 2 tuổi đi du lịch với một Người lớn đã mua bảo hiểm sẽ được bảo hiểm miễn phí!

Tất cả các Chương trình Bảo hiểm Du lịch Khứ hồi thuộc Bảo hiểm Du lịch StarCARE có giá trị trong vòng 30 ngày tính từ Ngày Khởi hành từ Việt Nam. 

Xin vui lòng gọi Số điện thoại Hỗ trợ Y tế Khẩn cấp 24 giờ của Bảo hiểm Du lịch StarCARE: +84 24 7300 9088

Quý khách nên gọi điện đến số điện thoại này để biết thêm thông tin chi tiết trước khi tiến hành bất kỳ hành động nào Quý khách hãy giữ lại tất cả các hóa đơn gốc phát sinh cho các chi phí điều trị thương tích do tai nạn và làm thủ tục yêu cầu thanh toán khi trở về Việt Nam.

Quý khách có thể hủy bỏ Đơn Bảo hiểm Du lịch StarCARE của mình khi đã đặt mua và được hoàn lại phí bảo hiểm đã thanh toán với điều kiện Quý khách chưa thực hiện chuyến đi và chưa phát sinh khiếu nại bồi thường.

Đơn Bảo hiểm Du lịch StarCARE của Quý khách có thể được điều chỉnh theo quy định thay đổi chuyến bay của Jetstar Pacific Vietnam

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm Du lịch Khứ hồi StarCARE của Quý khách sẽ tự động gia hạn tối đa là 3 ngày nếu Jetstar Pacific Vietnam thay đổi lịch trình Chuyến bay của Quý khách.

Có, Quý khách có thể in Giấy chứng nhận bảo hiểm StarCARE từ thư điện tử xác nhận bảo hiểm để chứng minh Quý khách đã mua Bảo hiểm Du lịch trong chuyến du lịch.

Quý khách có thể tìm hiểu thông tin về các điều khoản và điều kiện Bảo hiểm Du lịch StarCARE của Quý khách trong mục Quy tắc Bảo hiểm và Mô tả Sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng truy cập các đường dẫn sau:

Điều khoản bảo hiểm du lịch

Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được thể hiện ở Quyền lợi bảo hiểm. Lưu ý: Mọi quyền lợi bảo hiểm phải tuân thủ Các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng Bảo hiểm Du lịch StarCARE

Chương trình Bảo hiểm Du lịch StarCARE bắt đầu có hiệu lực khi Quý khách làm thủ tục cho Chuyến bay Khởi hành theo lịch trình của Jetstar Pacific Vietnam

Quyền lợi Huỷ Chuyến bay có hiệu lực vào thời điểm nào xảy ra sau giữa ngày cấp Hợp đồng bảo hiểm hoặc trong vòng 60 ngày trước ngày khởi hành đầu tiên. sau 24 giờ kể từ thởi điểm mua vé máy bay của Jetstar Pacific Vietnam hoặc ngày mua Hợp đồng Bảo hiểm Du lịch StarCARE, áp dụng thời điểm nào đến sau.

Bạn sẽ được bồi hoàn chi phí y tế phát sinh do một sự kiện được bảo hiểm theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm.

Không. Bảo hiểm Du lịch StarCARE chỉ bồi thường các chi phí y tế liên quan đến tai nạn khi quyền lợi Chi phí Y tế do Tai nạn được áp dụng.

Không. Bảo hiểm Du lịch StarCARE không bảo hiểm cho các hoạt động thể thao và các hoạt động tương tự khác. Vui lòng xem phần Các Điều khoản và Điều kiện để biết thêm thông tin.

Quyền lợi Bảo hiểm do Hủy Chuyến bay chỉ áp dụng cho các lý do đã quy định trong phần Các Điều khoản và Điều kiện của hợp đồng bảo hiểm. Các lý do này bao gồm các sự cố bất ngờ như Người được bảo hiểm hoặc Thành viên gia đình Người được bảo hiểm và/hoặc người thân của Người được bảo hiểm ốm đau, thương tật hoặc tử vong. Các Bệnh có sẵn không được bảo hiểm theo Chương trình Bảo hiểm này.

Có, tuy nhiên, Điều kiện y tế co trước sẽ bị loại trừ và không được bảo hiểm theo Các Điều kiện và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.

Có, quyền lợi Bảo hiểm Hành lý & Vật dụng Cá nhân theo Chương trình Bảo hiểm Du lịch StarCARE có bảo hiểm đối với tổn thất hoặc thiệt hai đối với hành lý và vật dụng cá nhân do hậu quả của trộm cắp.

Chương trình Bảo hiểm Du lịch StarCARE của Quý khách dựa trên mức phí bảo hiểm đã thanh toán.

Loại chương trình

 • Bảo hiểm Du lịch Một chiều Nội Địa StarCARE
 • Bảo hiểm Du lịch Khứ hồi Nội Địa StarCARE
 • Bảo hiểm Du lịch Một Chiều Quốc Tế StarCARE
 • Bảo hiểm Du lịch Khứ hồi Quốc Tế StarCARE

Quý khách có thể tính phí bảo hiểm áp dụng cho từng người như sau:

(Tổng phí bảo hiểm) * chia cho (Số người tham gia bảo hiểm) **

* Xem Lịch trình Chuyến đi của quý vị

** Theo Điều kiện Giới hạn Độ tuổi, cụ thể độ tuổi tối thiểu là 7 ngày trở lên.

Đơn Bảo hiểm Du lịch StarCARE của Quý khách được bảo hiểm do PVI cung cấp, được hợp tác cùng Chubb

 1. Quý Khách vui lòng gửi yêu cầu bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm.
 2. Điền đầy đủ Mẫu đơn Bồi thường.
 3. Thu thập và đính kèm với các chứng từ hỗ trợ về tổn thất. Vui lòng gửi Mẫu đơn Bồi thường và các chứng từ hỗ trợ về tổn thất đến địa chỉ bên dưới (bảo đảm là Quý Khách giữ một bản sao):

Văn phòng CSKH Bảo hiểm PVI phía Bắc

Tầng 25, Tháp C, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Đường dây nóng PVI : +84 24 7300 9088 (Thứ 2 tới thứ 6, 8.30 sáng tới 5.30 chiều)

Email: starcare@pvi.com.vn

Yêu cầu bồi thường của Quý khách sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc sau khi Quý khách nộp tất cả các tài liệu theo yêu cầu

Quý khách phải nộp đơn yêu cầu bồi thường và các giấy tờ chứng minh cho Công ty Bảo hiểm PVI trong vòng 30 ngày từ ngày diễn ra sự kiện được bảo hiểm.