Ai là người được bảo hiểm?

Bảo hiểm Du lịch StarCARE dành cho hành khách của Jetstar Pacific Việt nam:

  • Là người cư trú Việt Nam hoặc đang ở Việt Nam tại thời điểm đăng kí mua bảo hiểm;
  • Thực hiện chuyến bay cho hành trình xuất phát từ Việt Nam;
  • Có độ tuổi từ 7 ngày tuổi.

Xin lưu ý rằng tất cả trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi đi cùng với người lớn đã mua bảo hiểm sẽ tự động được bảo hiểm theo hợp đồng của người lớn đó hoàn toàn miễn phí!