Những trường hợp nào được bảo hiểm?

Cho dù Quý Khách đang lên kế hoạch cho kì nghỉ cuối tuần hay chuẩn bị cho một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, Quý Khách có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với hành trình của mình. Không lý do gì phải chi trả cho các khoản bảo hiểm không cần thiết. Chúng tôi cung cấp rõ ràng về các quyền lợi bảo hiểm và các lựa chọn để Quý Khách quyết định. Đây là những điểm nổi bật của các quyền lợi được bảo hiểm :

Nội Địa

Chuyển sang Đông Nam Á & Toàn Cầu

Khứ hồi

Một chiều

Tai nạn cá nhân

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi đến 75 tuổi

VND 1,000,000,000

VND 1,000,000,000

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi

VND 500,000,000

VND 500,000,000

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến dưới 2 tuổi

VND 100,000,000

VND 100,000,000

Chi phí y tế do tai nạn

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi

VND 150,000,000

Không áp dụng

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi

VND 75,000,000

Không áp dụng

Vận chuyển Y tế khẩn cấp

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi

VND 100,000,000

Không áp dụng

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi

VND 50,000,000

Không áp dụng

Hồi hương di hài

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi

VND 100,000,000

Không áp dụng

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi

VND 50,000,000

Không áp dụng

Hủy chuyến bay

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên

Lên đến mức giá vé máy bay gốc

Lên đến mức giá vé máy bay gốc

Hành lý đến chậm

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 500,000 cho mỗi 6 giờ hành lý bị trì hoãn tại Điểm Đến theo lịch trình

VND 4,000,000

VND 4,000,000

Mất mát hay hư hại đối với hành lý và vật dụng cá nhân

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 3,200,000/mỗi đồ vật

VND 8,000,000

VND 8,000,000

Mất giấy tờ đi đường

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên

VND 2,000,000

VND 2,000,000

Hoãn chuyến bay

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 500,000 cho mỗi 6 giờ chuyến bay bị trì hoãn so với lịch trình ban đầu

VND 4,000,000

VND 4,000,000

Bảo hiểm trong trường hợp không tặc

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,000,000 cho mỗi 6 giờ chuyến bay bị không tặc

VND 4,000,000

VND 4,000,000

Dịch vụ trợ giúp toàn cầu 24h

Dịch vụ trợ giúp y tế và du lịch toàn cầu 24h

Bao gồm

Không áp dụng

Tai nạn cá nhân

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi đến 75 tuổi

VND 1,000,000,000

VND 1,000,000,000

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi

VND 500,000,000

VND 500,000,000

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến dưới 2 tuổi

VND 100,000,000

VND 100,000,000

Chi phí y tế do tai nạn

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi

VND 200,000,000

Không áp dụng

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi

VND 100,000,000

Không áp dụng

Vận chuyển Y tế khẩn cấp

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi

VND 100,000,000

Không áp dụng

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi

VND 50,000,000

Không áp dụng

Hồi hương di hài

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi

VND 100,000,000

Không áp dụng

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi

VND 50,000,000

Không áp dụng

Hỗ trợ tiền mặt trong thời gian nằm viện ở nước ngoài do Tai nạn

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,000,000 cho mỗi 24 giờ

VND 20,000,000

Không áp dụng

Thăm viếng bệnh nhân ở nước ngoài

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên

Lên đến mức giá vé máy bay

Không áp dụng

Hồi hương trẻ em

Trẻ em được bảo hiểm từ 7 ngày đến dưới 14 tuổi

Lên đến mức giá vé máy bay

Không áp dụng

Hủy chuyến bay

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên

Lên đến mức giá vé máy bay gốc

Lên đến mức giá vé máy bay gốc

Hành lý đến chậm

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 800,000 cho mỗi 6 giờ hành lý bị trì hoãn tại Điểm Đến theo lịch trình

VND 4,900,000

VND 4,900,000

Mất mát hay hư hại đối với hành lý và vật dụng cá nhân

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 3,200,000/mỗi đồ vật

VND 16,000,000

VND 16,000,000

Mất giấy tờ đi đường

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên

VND 4,000,000

VND 4,000,000

Hoãn chuyến bay

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,200,000 cho mỗi 6 giờ chuyến bay bị trì hoãn so với lịch trình ban đầu

VND 7,300,000

VND 7,300,000

Lỡ chuyến bay chuyển tiếp

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,200,000 cho mỗi 6 giờ lỡ chuyến bay chuyển tiếp

VND 7,300,000

VND 7,300,000

Chuyến bay chuyển hướng

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 800,000 cho mỗi 6 giờ chuyến bay bị chuyển hướng

VND 1,600,000

VND 1,600,000

Bảo hiểm trong trường hợp không tặc

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,000,000 cho mỗi 6 giờ chuyến bay bị không tặc

VND 4,000,000

VND 4,000,000

Dịch vụ trợ giúp toàn cầu 24h

Dịch vụ trợ giúp y tế và du lịch toàn cầu 24h

Bao gồm

Không áp dụng