Khi nào thì tôi được bảo hiểm?

Khi mua Hợp đồng bảo hiểm theo chuyến của chúng tôi, Bảo hiểm du lịch StarCARE bảo vệ Quý Khách mỗi khi đi du lịch.

Theo lịch trình chuyến bay Jetstar, tối đa 30 ngày.