Tôi có thể đi du lịch ở đâu?

Bảo hiểm Du lịch StarCARE cung cấp phạm vi bảo hiểm rộng hơn với các quyền lợi được mở rộng đáp ứng các nhu cầu du lịch của Quý Khách. Quý Khách có thể chọn chương trình phù hợp với nơi đến xa nhất của Quý Khách .

Bảo hiểm Du lịch StarCARE được cung cấp theo các vùng như sau:

  • Nội Địa trong lãnh thổ Việt Nam,
  • Đông Nam Á hoặc
  • Toàn Cầu (loại trừ Cuba)